Incondias test kvalitetsstämplat av STP

Svenskutvecklat test tillfredsställer med god marginal näringslivets kvalitetskrav

Med bakgrund i den saknad av överskådliga och gemensamma kvalitetskriterier som präglar den privata testmarknaden har Sveriges psykologförbund, uppbackat av många verksamheter i Sverige, utarbetat en metod för granskning av de test som idag erbjuds på den svenska marknaden. 

En helt ny organisation, Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP), som står för den konkreta granskningsprocessen i samarbete med vetenskapliga miljöer på flera svenska univeristet har bildats. Hela denna granskningsprocess har skapats efter engelska förebilder, då England som det första land i världen har etablerat en uppsättning av kvalitetskriterier - och krav, som tillsammans har skapat den metod på cilken de olika aktörernas testsystem värderas. 

Helt avgörande i detta sammanhang är att detta initiativ stöttas av fler och fler verksamheter i Sverige, och vi är således på väg mot en situation, där de flesta verksamheter helt enkelt kräver ett testsystemen är certifierade innan de godkänns för användning i den gällande verksamheten. 

Kvalitetskriterierna
STP står för organisering och administrering av certifieringen med det är en rad forskare från olika svenska universitet som genomförs själva granskningen. Det sker konkret på det sätt att det givna testet värderas på totalt 13 olika parametrar. Det gäller testets bakgrund, utveckling och teoretisk fundering (grund). Det gäller testets standarlisering och normering och därmed användbarhet i Sverige. Det gäller testets tydlighet och förståelighet, hur det konkret administreras i bruk, hur ett resultat tolkas och förmedlas tillbaka till den person som genomgår testet. Det gäller inte minst testets reliablitet och validitet, alltså alla frågor kring testets inre kbalitet och den säkerhet man har för att resultatet både är trovärdigt och giltigt i förhållande till den person och den verklighet testet ska beskrivas.

Incondias Utvecklingsanalys placerar sig bland de bästa
Incondia är ett mindre svenskt konsultföretag, som under de senaste sju åren har utvecklat och marknadsfört en rad testsystem till användning inom både den privata och offentliga sektorn.Utvecklingsanalysen, ett "klassiskt" personlighetstest som bl a används till rekrytering, klarar sig utmärkt i konkurrensen med en rad stora utländska aktörer på den svenska testmarknaden. Faktiskt ligger Utvecklingsanalysen tillsammans med det test som bör betecknas som det mest berömda och bäst dokumenterade test i världen helt i toppen när man gör en samlad värdering på de 13 kvalitetsparametrarna. 

Kvalitetsgaranti
Certifieringen är en kvalitetsstämpling av de testsystem som klarar sig genom granskningen och därmed en garanti för kvaliteten i hela den process som har byggts upp kring användningen av testet. Dock är det inte tillräckligt att testet har en inre "tekninsk" kvalitet. Även de som använder testet måste ha en både yrkesmässig och mänsklig kompetens, som gör dem kapabla att hantera hela processen kring testsituationen. Därmed ger certifieringen en trygghet och säkerhet för de verksamheter som köper och använder ett test till olika ändamål, men också de männsikor som utsätts för testet kan känna sig trygga och säkra på att de får en kvalificerad behandling och bedömning. 

Incondia AB är ett svenskt managementföretag med huvudkontor i Trelleborg. Verksamheten har under de senaste åtta åren utvecklat och marknadsfört en rad testsystem som idag används av verksamheter i hela Norden. 
Incondias huvudaktivitet ligger inom forskning och utveckling av testsystem samt ledarskaps- och organisationsutveckling. 
Bland Incondias kunder hittar ni några av de största verksamheterna i Norden. 

Av STP om Granskningsrapport-Utvecklingsanalys september 2003